การชี้แจงการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline สพป.หนองคาย เขต 2

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel DLICT Nongkhai2

การชี้แจงการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline สพป.หนองคาย เขต 2

https://www.youtube.com/watch?v=eUDiZSkn3-w

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply