ช่างทาสีถูกฆ่าทิ้งป่าหญ้าหลังโรงงาน

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel เป็นเอก/ PENEAK

ช่างทาสีถูกฆ่าทิ้งป่าหญ้าหลังโรงงาน

https://www.youtube.com/watch?v=bwrE-4wbPe0

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply