บทที่ 3 การสร้างภาชนะรูปแก้ว ด้วยโปรแกรม ProDesktop (1/12)

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

การสร้างภาชนะรูปแก้ว ด้วยโปรแกรม ProDesktop
โดย นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง ครูชำนาญการ
โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัด หนองบัวลำภู


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel parichat jarupong chaisang

บทที่ 3 การสร้างภาชนะรูปแก้ว ด้วยโปรแกรม ProDesktop (1/12)

https://www.youtube.com/watch?v=D_Nuf0iFDnI

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply