รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม ตอนที่ 4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบอาคาร 3 มิติ (3) EP4/17

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

โครงการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม Dltv 15 ออกอากาศทาง สศทท. 15 เเละทางช่อง UBC 200 รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม ตอนที่ 4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบอาคาร 3 มิติ (3) ภาคเรียนที่ 2-2553 โดย อาจารย์ธีระพจน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา EP4/17


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel RMUTK CHANNEL

รายการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม ตอนที่ 4 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบอาคาร 3 มิติ (3) EP4/17

https://www.youtube.com/watch?v=RzI7ySRrZvI

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply