เรื่องขี้ๆ ที่ควรรู้ ปลายทางรถดูดส้วมกับ ใครจะคิด "เม็ดพริก" คือตัวปัญหา

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

Feed อาชีพ แอพพลิโซดนี้ พาคุณผู้ชมไปทัวร์ โรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลหนองแขม
.
ทำไมเราไม่ควรทิ้งสิ่งแปลกปลอมลงโถส้วม ?
.
การกำจัดขยะ ไม่ใช่แค่ในลำคลอง แม่น้ำ แต่มีขยะอีกมหาศาลที่ถูกทิ้งลงส้วม

#FeedForFuture #ขยะ #สิ่งปฏิกูล


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel FEED

เรื่องขี้ๆ ที่ควรรู้ ปลายทางรถดูดส้วมกับ ใครจะคิด "เม็ดพริก" คือตัวปัญหา

https://www.youtube.com/watch?v=-maNFDlCh9g

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

21 Comments
 1. อยากไปดูงานจังเรื่องขี้ๆที่ไม่ธรรมดาจร้า

 2. เป็นอาชีพที่เสียสละมากกก

 3. http://www.aussavinservice01.com/article/10/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
  http://www.aussavinservice01.com/article/11/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%87

  http://www.aussavinservice01.com/article/12/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5

  http://www.aussavinservice01.com/article/13/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87

  http://www.aussavinservice01.com/article/14/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2

  http://www.aussavinservice01.com/article/15/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C

  http://www.aussavinservice01.com/article/16/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97

  http://www.aussavinservice01.com/article/17/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5

  http://www.aussavinservice01.com/article/18/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88

  http://www.aussavinservice01.com/article/19/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%87

  http://www.aussavinservice01.com/article/20/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99

  http://www.aussavinservice01.com/article/21/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99

  http://www.aussavinservice01.com/article/28/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87

  http://www.aussavinservice01.com/article/29/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1

  http://www.aussavinservice01.com/article/30/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A3

  http://www.aussavinservice01.com/article/31/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD

  http://www.aussavinservice01.com/article/32/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3

  http://www.aussavinservice01.com/article/33/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A1

  เยี่ยมไปเลยคับ

 4. ไม่ใส่ถุงมือ ไม่ใส่ผ้าปิดปากเลย

 5. ทุกวันนี้แปรงฟันอมน้ำขี้หรอนี้55555

 6. เรื่องขี้ ๆ

 7. สรุปตูอาบขี้555

 8. ยากคับ ประเทศเรา เดินไม่ถึงสิบก้าวก็เจอร้านส้มตำแร้วๆๆ 😁😁😁😁

 9. ปลดหนี้เพราะขี้คุณ

 10. พี่ๆเขาสูดกลิ่นขี้ได้อย่างมืออาชีพ

 11. ไม่คิดว่าภาพจะละเอียดขนาดนี้ อวสานข้าวกลางวัน

 12. ปุ๋ยอย่างดีเลยสูบเสร็จเอาไปปล่อยใส่แปลงผัก​ เ​น้นที่แปลงผักกินใบจำพวกผักชี, คะน้า, กวางตุ้งรัยพวกเนี้ย😋😋😋

 13. ผมยอมใจพี่ผู้ชายเขาจริงๆ ไม่ปิดจมูกเลย

 14. เฮ้ยฉันไม่เกี่ยวเม็ดพริกไม่ใช่ของฉันๆไม่ชอบกินส้มตํา..

 15. ฉีดน้ำล้างกระเด็น​เข้าปากสักหยดคงเบื่อข้าวไปหลายวัน

 16. ไม่ปิดจมูกไม่ใส่ถุงมือ

 17. ไม่ใส่ถุงมือเหรอครับ

 18. ไม่ใส่หน้ากากเหรอครับกลิ่นคงหอมน่าดู สงสัยจะอิ่มข้าวไปเป็นเดือน

Leave a reply