14.) การอบรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ Ulead Videostudio 10

[su_g001movie_head_1]

[su_g001movie_head_2]

การอบรมคอมพิวเตอร์ของ อ.อภิชา พุทธคยา เพื่อสอนการจัดการทำสื่อการสอน การบรรยาย การประชาสัมพันธ์ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ณ ห้องตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 17 กค.56 เกี่ยวกับ Ulead Videostudio 10


ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก
  channel Dulyawat Phuttakaya

14.) การอบรมคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับ Ulead Videostudio 10

https://www.youtube.com/watch?v=pQ3evDsryq4

[su_g001movie_foo_1] [su_g001movie_foo_2]

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply