Tag: ดูแลผู้สูงอายุ เฝ้าไข้ หนองคาย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข พยาบาล ...

พาไปดูศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของ โรงพยาบาลโรงงานยาสูบที่เปิดมาเพื่อรองรับการดูแลผู้สูงอายุที่ป่วย ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น ตามประชากรผู้สูงอายุ ...