Tag: รับทุบตึก หนองคาย

รื้อตึกหนองคาย รื้อบ้านหนองคายบ้าน ทุบอาคารหนองคาย หนองคายรื้อถอน มิตรแท้การโยธา รื้อโกดังสะพานหนองคาย ขอขอบคุณ ...