Tag: โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หนองคาย

การสร้างภาชนะรูปแก้ว ด้วยโปรแกรม ProDesktop โดย นางปาริชาติ จารุพงศ์ ชัยแสง ครูชำนาญการ โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์ จังหวัด หนองบัวลำภู ...

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก   channel DLICT Nongkhai2 การชี้แจงการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline สพป.หนองคาย ...